Wat is de energietransitie?

jun 2022
Blog Energie

 

De wereld wordt steeds duurzamer. Ook in Nederland staat de energietransitie hoog op de agenda. Maar wat is dan precies de energietransitie? Welke rol speelt het bij het verduurzamen van ons land en de wereld? En wat valt er bijvoorbeeld onder de energietransitie? We leggen het je uit in deze blog.

Wat is de energietransitie? Specialisme(n):

De energietransitie betekenis

De energietransitie betekent de overgang van energie uit fossiele brandstoffen, zoals gas, steenkolen en kernenergie, naar volledig groene, hernieuwbare energie. Dit soort duurzame energie is energie die gewonnen wordt uit duurzame bronnen, zoals zon, wind en water. Voor huishoudens betekent dit dat je kunt kiezen om zelf duurzaam energie op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen of het gebruik van warmtepompen en zonneboilers. In de maatschappij betekent de energietransitie bijvoorbeeld dat er overgegaan wordt op windenergie of de productie van groen gas.

Het klimaatakkoord van 2050 en de energietransitie

In het klimaatakkoord, dat in 2015 door 194 landen is ondertekend, zijn afspraken gemaakt over hoe de klimaatverandering zoveel mogelijk beperkt kan worden. Voor Nederland is de doelstelling om in 2030 de CO2 uitstoot met de helft te verminderen en om in 2050 geheel CO2-neutraal te worden. De energietransitie is een middel om deze doelen te behalen.

Waarom is energietransitie nodig?

De energietransitie is in de eerste plaats nodig omdat de winning en verbranding van fossiele brandstoffen erg schadelijk is voor het milieu. En ook voor onze gezondheid. Dit heeft bovendien gevolgen voor de klimaatverandering van de wereld. Daarnaast wordt er verwacht dat de voorraden aardgas en aardolie over ongeveer 50 jaar op zullen zijn.

4 energietransitie voorbeelden

We geven je een aantal energietransitie voorbeelden om je een duidelijk beeld te geven wat dit begrip precies inhoudt.

Voorbeeld 1: geen gebruik meer van aardgas

Een goed voorbeeld van de energietransitie is de wijze waarop huizen verwarmd worden en de manier waarop we koken. Vroeger werd hier standaard aardgas voor gebruikt, terwijl er tegenwoordig er ook energiezuinige alternatieven zijn, zoals koken op inductie en stadsverwarming.

Voorbeeld 2: het bouwen van windmolenparken

Windmolenparken leveren windenergie, wat ook een vorm is van duurzame energie. In Nederland wordt windenergie zowel gewonnen op land als op zee. Windenergie is op dit moment de goedkoopste duurzame energiebron.

Voorbeeld 3: toenemend aantal zonnepanelen

Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun eigen energie op te wekken middels zonnepanelen. Maar ook buiten de woningen wordt er door de staat veel geïnvesteerd in zonnepanelen om zonne-energie op te wekken. In augustus 2021 hadden circa 1,5 miljoen huishoudens zonnepanelen, terwijl dit aantal in 2020 nog op 1 miljoen huishoudens lag.

Voorbeeld 4: de productie van groen gas

Groen gas kan in de toekomst geproduceerd worden uit biomassa en uit elektriciteit. Onder biomassa worden materialen van plantaardige of dierlijke herkomst bedoeld, zoals maïs, mest, plantaardige olie of voedselresten. Biomassa is hernieuwbaar, omdat het weer terug groeit.
Dit zijn slechts een aantal energietransitie voorbeelden. Er zijn er natuurlijk nog meer. Denk bijvoorbeeld ook aan het sluiten van kolencentrales, het omvormen van kolencentrales naar biomassacentrales voor het omzetten van restafval in energie. Of het toepassen van waterstof.

Op zoek naar banen in de energietransitie?

Bij Teqoia hebben we een ruim aanbod met banen in de energietransitie. En wij verwachten ook door alle verduurzamingen, dat dit rap zal toenemen tot 2050. Zo kun jij ook in je werk een steentje bijdragen aan een duurzamere wereld. Lijkt het jou leuk om aan de slag te gaan in de Energiebranche? En ben je benieuwd welke banen in de energietransitie er momenteel zijn? Kijk dan in ons actuele aanbod met vacatures. Think hard. Work smart.